Договір публічної оферти


ДОГОВІР ПУБЛІЧНОЇ ОФЕРТИ

на купівлю-продаж товарів на відстані через мережу ІнтернетВикладений нижче текст Договору адресований фізичним особам, які постійно проживають на території України, і є офіційною публічною пропозицією habitat.com.ua, далі за текстом - Продавець, будь-якій фізичній особі, яка повністю і беззастережно приймає умови цього Договору приєднання відповідно до статей 633 та 634 Цивільного Кодексу України та виразила акцепт цієї оферти підтвердженням Замовлення на офіційному інтернет-сайті Продавця habitat.com.ua і яка діє у власних інтересах або інтересах юридичної особи, що іменується надалі Покупець, уклали цей публічний Договір купівлі-продажу товарів дистанційним способом, тобто через Інтернет-магазин (далі «Договір») про нижченаведене:


1. ВИЗНАЧЕННЯ ТЕРМІНІВ

1.1. Під поняттям «Товар» в рамках цього Договору розуміються товари, представлені на сайті habitat.com.ua, щодо яких вказана ціна, назва та опис і, які доступні до придбання. Також товар може супроводжуватись його зображенням.

1.2. Під поняттям «Інтернет-магазин» в рамках цього Договору розуміється відповідний програмно-функціональний комплекс, розміщений на сайті habitat.com.ua, який дозволяє ознайомитись з Товаром, його зовнішнім виглядом, технічними характеристиками, ціною, умовами оплати, умовами та строками доставки, гарантійними зобов’язаннями тощо, зробити відповідне замовлення та сплатити його за на підставі виставленого рахунку.

1.3. Під поняттям «Передплата» в рамках цього Договору розуміється попереднє замовлення та оплата товару, наявність якого передбачається в терміни, що вказані в описі Товару.

1.4. Під поняттям «Кошик» в рамках цього Договору розуміється частина Інтернет-магазину, що відповідає за відслідковування та відображення в реальному часі вибраних Покупцем товарів для придбання із зазначенням загальної вартості на них.

1.5. Під поняттям «Замовлення» в рамках цього Договору розуміється визначений Покупцем за допомогою Кошика перелік Товарів, їх кількість із зазначенням ПІБ Покупця та його контактних даних.

1.6. Під поняттям «Виконавець» в рамках цього Договору розуміється фізична особа-підприємець, яка діє в інтересах інтернет-магазину Habitat на підставі укладених договорів, угод, доручень, виданих довіреностей тощо, для здійснення таких операцій як: обробка Замовлень, розрахунків, прийому-передачі чи відправки придбаних (замовлених) Товарів.

1.7. Під поняттям «Покупець» в рамках цього Договору розуміється фізична або юридична особа, яка має намір придбати Товар через мережу Інтернет використовуючи сайт та послуги представлені інтернет-магазином Habitat на умовах дотримання цього Договору.

1.8. Під поняттям «Виробник» в рамках цього Договору розуміється суб’єкт господарювання, який:

виробляє Товар або заявляє про себе як про виробника Товару чи про виготовлення такого Товару на замовлення, розміщуючи на Товарі та/або на упаковці чи супровідних документах, що разом з Товаром передаються споживачеві, своє найменування, торговельну марку або інший елемент, який ідентифікує такого суб’єкта господарювання;

або імпортує товар і несе відповідальність за виробництво, поставку та забезпечення відповідності кожного виготовленого ним Товару.

1.9. Під поняттям «Постачальник» в рамках цього Договору розуміється фізична або юридична особа яка на підставі укладених цивільно-правових угод, договорів, сертифікатів офіційного представника (дилера) здійснює доставку Товарів до пункту призначення.

1.10. Під поняттям «Перевізник» в рамках цього Договору розуміється суб’єкт підприємницької діяльності будь-якої організаційно-правової форми, що надає послуги з доставки (перевезення) товарів.

1.11. Під поняттям «Одержувач» в рамках цього Договору розуміється – Покупець, або уповноважена ним фізична чи юридична особа, яка на підставі відповідних документів (довіреність, договір) має право отримати придбаний Покупцем Товар в точці продажу, а також володіє правом провести його обмін чи повернути його з підстав передбачених цим Договором та діючим законодавством України.


2. ПРЕДМЕТ ДОГОВОРУ

2.1. Продавець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором передати у власність Покупцю Товар, що є предметом продажу за цим Договором, а Покупець зобов'язується на умовах та в порядку, визначених цим Договором, оплатити і прийняти Товар.

2.2. Продавець гарантує, що Товар не переданий під заставу, не знаходиться в спорі, під арештом та на нього не розповсюджуються права третіх осіб.

2.3. Продавець та Покупець підтверджують, що даний Договір не являється фіктивним, удаваним правочином, правочином, що вчиняється під впливом насильства або обману.

2.4. Продавець підтверджує, що має всі необхідні дозволи на здійснення господарської діяльності, що регулює сферу правовідношень, що виникають та діють в процесі виконання Договору.


3. ПОРЯДОК УКЛАДЕННЯ ДОГОВОРУ

3.1. У відповідності зі статтями 633, 641, 642 Цивільного Кодексу України та Правилами продажу товарів на замовлення та поза торговельними або офісними приміщеннями, затверджених наказом Міністерства економіки України від 19.04.2007 №103, даний документ є офертою, а факт здійснення Покупцем замовлення, в усній (по телефону або в офісі) або письмовій (через сайт або E-mail) і отримання даного замовлення Продавцем - є повним та безперечним прийняттям даного публічного договору та інформації викладеної на сайті.


4. ЗАГАЛЬНІ ПОЛОЖЕННЯ

4.1. Усі відомості про Товари, котрі представлені в Інтернет-магазині, мають довідковий характер і не можуть повною мірою передавати достовірну інформацію про їхні властивості і характеристики. До них можуть бути внесені будь-які зміни без попереднього повідомлення Покупця чи відвідувача сайту.

    Супроводжуючі Товар фотографії є простими ілюстраціями до нього і можуть не відповідати дійсному кольору цих меблів, так як це залежить від здатності і налаштування кольорів монітору кожного окремого комп'ютера.

    Супроводжуючі Товар описи/характеристики не претендують на вичерпну інформативність і можуть містити друкарські помилки. У випадку виникнення у Покупця питань, що стосуються властивостей і характеристик Товару, перед оформленням Замовлення, Покупець повинен звернутися до Продавця. 

4.2. З огляду на вдосконалення технологій меблевого виробництва, фабрики-виробники залишають за собою право вносити зміни в конструкції, дизайн виробів, які покращують споживчі властивості меблів.

4.3. Оформлення Покупцем Замовлення і подальша передача його до виконання, означає достатнє й повне ознайомлення Покупця з технічними характеристиками Товару, його функціональним можливостями, з інформацією про терміни поставки та умови гарантійного обслуговування.

4.4. У випадку відсутності замовлених Товарів на складі Продавця, у тому числі із причин, що не залежать від Продавця, Продавець зобов'язаний повідомити про це Покупця по телефону або електронним повідомленням за адресою, що зазначена при реєстрації Покупця.

    У випадку відсутності Товару на складі Продавця, Покупець має право замінити його товаром аналогічної моделі, відмовитися від даного товару, анулювати замовлення.

4.5. Право власності на Товар переходить від Продавця до Покупця в момент передачі Товару. Підтвердженням переходу права власності на Товар служить підпис Покупця в накладній (квитанції, реєстрі доставки тощо), виданої Продавцем, транспортною або кур'єрською компанією. Ризики втрати або випадкового пошкодження Товару переходять від Продавця до Покупця в момент передачі транспортній або кур'єрській компанії.

4.6. Прийнявши умови цього Договору Покупець надає Продавцю свою згоду на право збирати, зберігати, використовувати, поширювати і отримувати надану Покупцем інформацію у зв'язку з виконанням даного Договору:

4.6.1. Необхідну приватним особам та організаціям для забезпечення виконання ними своїх функцій або надання послуг Продавцю відповідно до укладених між такими особами (організаціями) та Продавцем договорів.

4.6.2. Необхідну в інших випадках відповідно до вимог законодавства України


5. ПОРЯДОК ЗДІЙСНЕННЯ ПЛАТЕЖУ

5.1. Покупець має право здійснити оплату вартості товару будь-яким із способів, запропонованих Інтернет-магазином, інформація про які знаходиться на сайті.

5.2. Ціна Товару та оплата Замовлення встановлюється в національній валюті України.

5.3. Ціна Договору дорівнює ціні Замовлення. Зазначена сума може змінюватися в залежності від ціни, кількості або номенклатури Товару.

5.4. До моменту зарахування коштів Покупця на розрахунковий рахунок Продавця Товар не резервується. Продавець не може гарантувати доступність Товару на складі в кількості, зазначеній у момент оформлення Замовлення, внаслідок чого, можуть збільшитися його терміни обробки.

5.5. Платіж визнається вчиненим Покупцем в момент підтвердження успішного надходження (зарахування) коштів за придбаний Товар на рахунок Інтернет-магазину.

5.6. Після оплати Покупцем оформленого Замовлення згідно п.5.5 цього Договору, Товар вважається проданим і у Покупця виникає право користуватись та розпоряджатись ним.


6. ПОВЕРНЕННЯ КОШТІВ ЗА ПРИДБАНИЙ ТОВАР

6.1. Кошти, що надійшли до Інтернет-магазину в якості оплати Товару, підлягають поверненню Покупцеві вразі його відмови отримати такий Товар з причин та у строки, передбачені Законом України "Про захист прав споживачів" а також умовами цього Договору. Покупець не має права пред'являти претензії до Інтернет-магазину з приводу неповноти інформації чи комплектації Товару, відсутності сертифікату відповідності тощо, після акцепту Договору оферти, оскільки на сайті наявна тільки та інформація і документи на Товар, які були надані виробником такого Товару.

6.2. Покупець має право повернути придбаний Товар належної якості, якщо він не підійшов за формою, кольором, розміром або з інших причин не може бути ним використаний за призначенням, протягом 14 днів з часу покупки. Повернення Товару належної якості проводиться, якщо він не був у використанні, не був зібраний (змонтований), і якщо збережено його товарний вигляд, упакування, споживчі властивості, пломби, ярлики. При відмові Покупця від товару належної якості Інтернет-магазин компенсує йому грошову суму, сплачену за Товар, за вирахуванням суми транспортних витрат, пов'язаних з доставкою Товару Покупцеві.

6.3. При отриманні Товару неналежної якості Покупець має право вимагати заміни його на якісний (окрім випадків, коли товар був пошкоджений компанією-перевізником). При цьому Покупець представляє Інтернет-магазину фото упакування, а також пошкодженого Товару, з вказанням назви елементу з інструкції зборки. Інтернет-магазин зобов'язаний прийняти і виконати рекламацію. У разі невиконання рекламації Інтернет-магазин компенсує Покупцеві грошову суму, сплачену ним за Товар.


7. ОБОВ'ЯЗКИ ТА ПРАВА СТОРІН.

7.1. Обов'язки ПРОДАВЦЯ:

7.1.1. Надавати правдиву інформацію щодо Товарів, умов доставки та цін на них.

7.1.2. Надавати необхідну інформацію про процедуру оформлення/оплати/отримання товару.

Вичерпною інформацією вважається та, яку Інтернет-магазин публікує на сайті та яка знаходиться в Інтернет-магазині.

7.1.3. Поставити Товар відповідно до умов Замовлення.

7.1.4. У випадку зміни терміну поставки, інформувати про це Покупця з метою одержання згоди на нові умови виконання Замовлення в цілому, або в частині. Продавець інформує Покупця за допомогою телефонного або електронного зв'язку.

7.2. Обов'язки Покупця:

7.2.1. Надавати Продавцю достовірну, правдиву та коректну інформацію, в т.ч. при реєстрації в Інтернет-магазині.

7.2.2. Оплатити Товар, згідно Замовлень, за вказаними у них цінами.

7.2.3. При отриманні замовлення від кур’єра провести зовнішній огляд цілісності упаковки, після чого відкрити її та безпосередньо пересвідчитися у належному зовнішньому стані Товару, відсутності механічних ушкоджень та повноти його комплектності.

7.2.4. У випадку наявності претензій вимагати від представника служби доставки скласти Акт в довільній формі в 3-х екземплярах. Акт повинен бути підписаний Покупцем та співробітником перевізника. При можливості недоліки повинні бути зафіксованими засобами фото- або відео зйомки.

7.2.5. У випадку передачі Продавцем Товару з порушенням умов Замовлення про кількість, асортимент, комплектність, тару й (або) упакування Товару, - не пізніше 5-ти календарних днів, наступних після дня купівлі (одержання), повідомити Продавця про ці порушення. При цьому Товар має бути повернутий у товарному вигляді зі збереженням споживчих якостей та всіх ярликів, пломб і т.д.

7.2.6. Надати точні паспортні данні для можливості отримати замовлення в офісі кур'єрської компанії, та особисто з'явитися з паспортом.

7.3. Права Покупця:

7.3.1. Самостійно з відкритих джерел наводити довідки про ціну Товару його характеристики, способи оплати, придбання та отримання, інформацію щодо гарантійних умов, тощо.

7.3.2. Вибирати спосіб оплати коштів за Товар із запропонованих Інтернет-магазином. При цьому Покупець зобов'язаний самостійно ознайомитися з правилами користування тим чи іншим способом платежу, доставки, умовами цього Договору та іншою необхідною інформацію стосовно придбання Товару.

7.3.3. Внести зміни в Замовлення до його оплати.

7.3.4. Вимагати повернення передоплати у випадку неможливості виконання Продавцем умов Замовлення.

7.3.5. До передачі Товару відмовитися від виконання Договору за умови відшкодування Продавцеві транспортних витрат, понесених Продавцем у зв'язку із здійсненням дій по виконанню даного Договору. 

7.4. Права Продавця:

7.4.1. Вимагати від Покупця дотримання всієї процедури оформлення/Замовлення та оплати коштів за Товар відповідно до цього Договору.

7.4.2. При відмові Покупця прийняти Договір оферти на викладених у ньому умовах відмовити Покупцеві в продажі йому Товару і наданні Послуг.

7.4.3. Будь-коли розробляти модифікацію будь-якого програмного забезпечення Інтернет-сайту, призупиняти роботу програмних засобів, що забезпечують його функціонування при виявленні істотних неполадок, помилок або збоїв, а також в цілях проведення профілактичних робіт щодо запобігання випадків несанкціонованого доступу (втручання) третіх осіб до сайту.

7.4.4. Розширювати і скорочувати товарну пропозицію в Інтернет-магазині, регулювати доступ до покупки будь-яких Товарів, а також призупинити або припинити продаж будь-яких Товарів на свій власний розсуд.

7.4.5. Встановлювати та змінювати тарифи на Товари, розміщені на сайті, в односторонньому порядку в будь-який час.

7.4.6. Включати в вартість Замовлення й стягувати з Покупця вартість коштів за послугу доставки Товару.

7.4.7. Вимагати від Покупця повної оплати коштів за замовлений Товар перед тим, як отримати його.

7.4.8. При недотриманні Покупцем будь-якого з пунктів Договору відмовити йому в подальшій співпраці.


8. ВІДПОВІДАЛЬНІСТЬ СТОРІН

8.1. У разі невиконання або неналежного виконання своїх зобов'язань, передбачених даним Договором, Сторони несуть відповідальність відповідно до законодавства України та умов цього Договору.

8.2. Відповідальність Інтернет-магазину перед Покупцем обмежується функцією організації та здійснення взаємодії між Виконавцем і Покупцем з метою продажу Товарів.

8.3. Інтернет-магазин не несе відповідальності за невідповідність (некомплектність) представлених виробником документів на Товар, затримку доставки, відсутності сертифікату відповідності на Товар тощо, оскільки надає послуги лише з розміщення Товарів на своєму сайті для дистанційного швидкого й зручного придбання цих Товарів. Поради та рекомендації надані виконавцями Покупцю, не можуть розглядатися як гарантії.

8.4. Покупець приймає на себе всі можливі комерційні ризики, пов'язані з його діями по допущенню помилок і похибок у наданих ним своїх особистих (персональних) даних.

8.5. Інтернет-магазин не несе відповідальності за будь-які збитки та моральну шкоду, понесені Покупцем в результаті помилкового розуміння або нерозуміння ним інформації про порядок оформлення/оплати Замовлення, а також отримання Товару.

8.6. Сторони звільняються від відповідальності за повне або часткове невиконання своїх зобов'язань за цим Договором, якщо таке невиконання стало наслідком обставин непереборної сили, тобто надзвичайних і невідворотних обставин, що виникли поза волею сторін. До обставин непереборної сили, зокрема, відносяться: стихійні лиха, військові дії, страйки, стихійні безлади і протести, дії та рішення державних органів влади, збої, що виникають в телекомунікаційних і енергетичних мережах.

8.7. Інтернет-магазин не несе відповідальності за працездатність і/або захищеність інформаційних каналів зв'язку, що використовуються Покупцем для звернення до сайту Інтернет-магазину для оформлення Замовлення.

8.8. Всі претензії та спори, що виникають у Покупця до придбаного Товару, заявляються ним безпосередньо до Виробника такого Товару.


 9. ВИРІШЕННЯ СУПЕРЕЧОК

9.1. Суперечки, що виникають при здійснені цивільно-правових відносин між Покупцем та Виконавцем на умовах даного Договору, вирішуються шляхом переговорів між ними. Вразі неможливості вирішити даний спір шляхом переговорів він вирішується в судовому порядку у відповідності до чинного законодавства України з обов'язковим дотриманням претензійного порядку.

9.2. Претензія до інтернет-магазину або Виконавця подається в письмовому вигляді з додатком документів, які обґрунтовують пропоновані вимоги та причини суперечки. Претензія, що надійшла, розглядається Інтернет-магазином у відповідності до Закону України "Про звернення громадян".

9.3. З усіх інших питань, не передбачених цим Договором, Сторони керуються чинним законодавством України.


10. ІНШІ УМОВИ

10.1. Цей Договір укладено на території України і діє в межах законодавства України.

10.2. Даний Договір набуває чинності з моменту здійснення Покупцем акцепту (здійснення замовлення) і діє до повного виконання зобов’язань сторонами, за винятком випадків його дострокового розірвання.

10.3. Недійсність будь-якого пункту або частини цього Договору не веде до недійсності Договору в цілому.

10.4. Зміни (доповнення) до умов цього Договору зі сторони Покупця не допускаються.

10.5. Покупець приймає і погоджується з тим, що він повною мірою несе відповідальність за повідомлення ним помилкової або недійсної електронної поштової адреси чи іншої інформації яка надається ним під час оформлення Замовлення.

10.6. Покупець надає добровільну згоду на обробку своїх персональних даних з метою проведення маркетингових заходів, повідомлення про новини та пропозиції, проведення розсилок, на передання своїх персональних даних для їх обробки з вказаною метою третім особам.

10.7. В окремих випадках Продавець залишає за собою право розірвати цей Договір в односторонньому порядку (якщо Товар знято з виробництва, якщо Покупець не ввічливий, вживає нецензурну лексику і ображає наших працівників, тощо).

10.8. Сторони мають право розірвати цей Договір в односторонньому порядку, у випадку невиконання однією із Сторін умов даного Договору та у випадках, передбачених цим Договором і чинним законодавством України.